O firmě

Společnost vykonává daňové poradenství prostřednictvím zakladatele a jednatele Ing. Martina Vargy, který v tomto oboru podniká již od roku 1998. Veškeré námi poskytované služby jsou realizovány prostřednictvím naší dceřiné společnosti Daňové a účetní služby s.r.o.

Profesní předpoklady: Ing. Martin Varga BA


Nabízené služby:

Kromě široké škály služeb v oblasti daňového poradenství nabízíme také kompletní ekonomické služby zejména pro malé a střední podniky včetně vedení daňové evidence nebo podvojného účetnictví a vyřizování veškerého styku s FÚ.

Při řešení zvlášť složitých případů spolupracujeme se soudními znalci v oboru účetnictví, auditory a advokátními kancelářemi v Brně a Olomouci.

Našim klientům spoříme čas, který mohou zcela věnovat svému podnikání. V praxi to znamená, že naši klienti se s úředníky vůbec nemusí setkat, protože veškerou agendu včetně zastupování na úřadech zařizuje naše firma.

Hmotná odpovědnost:

Naši klienti jsou rovněž dokonale krytí z důvodů možných škod způsobených činností při výkonu daňového poradenství nebo při vedení účetnictví až do výše škody 3 mil. Kč.
Naše firma je ve smyslu ust. §6 odst. 9 písm. a z.č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, v platném znění, účastna na povinném pojištění odpovědnosti za škodu.